Acmhainní ar Líne don Ghaeilge

ar ais

Suíomhanna Suimiúla
  Cú Chulainn
  Digital Dialects
  Duo Lingo
  E-Leathanach
  Fís agus Foghlaim (Gramadach na Gaeilge)
  Ranganna (Foghlaim Gaeilge ag do luas féin)
  Rainn Agus Amhráin
  Rannta, Dánta agus Amhrain do Pháistí Óga
  Robo.ie
  Séideán Sí
  Sing Fónaic
  Songs in Irish
 
Foghlaim Trí Ghaeilge
  I Am An Artist (Leagan Gaeilge)
  Réamhaisnéis Aimsire Trí Ghaeilge (ag Met.ie)
 
Cluichí agus Gníomhaíochtaí
  An Aimsir (ag Cúla4)
  Áras an Uachtaráin - Turas Idirghníomhach
  Cad é mar atá an aimsear?
  An Clog Cainteach - Cluiche (ag CCEA)
  Cluichí Teanga (ag an BBC)
  Cuir an Abairt Le Chéile
  Léigh Leat
  Scéalta ar Soundcloud (Foras na Gaeilge)
  Séideán Sí Cluichí (Naionáin Bheaga)
  Séideán Sí Cluichí (Naionáin Mhóra)
  Séideán Sí Cluichí (Rang a hAon)
  Séideán Sí Cluichí (Rang a Dó)
  Séideán Sí Cluichí (Rang a Trí - Rang a Sé)
  Snas ar Scéal (Cluichí)
  Toporopa - Oiliúint Inchinne le Tíreolaíocht
  Turas Naomh Pádraig
Áiseanna Ar Líne
  Acmhainn.ie
  Gaeilge ar an Ghréasán
  Máire Nic an Rí Padlets
  Scriobh.ie

Acmhainní Tagartha
  Abair (An Focal Scríofa go Caint Bheo!)
  eDIL (Electronic Dictionary of the Irish Language)
  Focal.ie (Téigh go dtí Téarma.ie)
  Foclóir.ie
  An Foclóir Beag
  Forvo (Gaeilge)
  Google Translate
  Liostaí Téarmaíochta (@ Acmhainn.ie)
  Logainm (Logainmneacha na hÉireann)
  Pota Focal (Bailiúchán Foclóirí agus Gluaiseanna Gaeilge)
  Pronunciator (Multi Language)
  Ríomhfhoclóir Matamaitice (ag CCEA)
  Seanfhocail (le Audio)
  Teanglann - Leabharlann Teanga agus Foclóireachta
  Téarma.ie
  Vicipéid (Wikipedia trí Ghaeilge)


 


     

Uirlisí Scríbhneoireachta
  Book Creator
  Flip Book (ag Read, Write, Think)
  Folding Story
  Imagine Forest
  Inklewriter
  Little Bird Tales
  My eBook
  My Story Book
  Storybird
  Story Jumper
  Tikatok
  Twisty Noodle
  Write Reader

Uirlisí Breise
  Voki (Cruthaigh Avatars ag Caint)


Ar fáil don iPad freisin            Nuashonraithe: 5 Márta 2021